Tamás Székely (M.A.)

Ph.d. student: A06 — Minorities and majorities in East Central Europe

 

Career

Since 2018

PhD-candidate, Philipps-Universität Marburg, Department of History and Cultural Studies

Since 01/2018

research fellow, SFB/TRR 138 "Dynamics of Security", subproject A06 — Minorities and majorities in East Central Europe

2016 - 2017

project coordinator, Friends of Hungary Foundation, Budapest

2013 - 2016

junior research fellow, Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences (MTA BTK), Budapest

2013

museum internship, House of European History (European Parliament), Brussels

2012 - 2015

PhD-student, Doctoral School of History, Péter Pázmány Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budapest - ABD level (all but dissertation)

2010

archivist internship, National Archives of Hungary, Budapest

2005 - 2011

Master’s degree in history with teaching degree, Péter Pázmány Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budapest-Piliscsaba

 

Scholarships, Workshops and Achievements

 • Exchange master student, KU Leuven, Belgium, 2010-2011
 • Junior research fellow, Institut für Ungarische Geschichtsforschung / Collegium Hungaricum, Vienna, Austria, 2012
 • Participant, 11th Visegrad Summer School, Kraków, Poland, 2012
 • Visiting researcher, scholarship of the Flemish Community, KU Leuven, Belgium, 2012
 • Participant, European Culture think tank, Radboud University Nijmegen, Netherlands, 2013-2014
 • Participant, Political History International PhD Conference, Leiden, Netherlands, 2014
 • Participant, NISE DIANE pilot project – research strategy national anthems in Europe, Antwerp-Zagreb-Prague, 2015-2016
 • Participant, New Vienna Congress Lab, Vienna, Austria, 2016

Publications

 • "József Papp - Parliamentary Representatives and Parliamentary Representation in Hungary (1848-1918)" (A Review by Tamás Székely), in: Századok 152. évf. [4. sz.], 2018, 914-917.
 • "A közigazgatás átalakításának programja. Modernizáció és nemzetállam-építés a dualizmus korában." (Reforming the Public Administration. Modernisation and Nation-State-Building in the Era of Dualism) In: Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám (Szerk.): Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs, 2018, 165-179.
 • "A revolveres képviselő" – A kőszegi 1905-ös képviselőválasztás története. (MP with Revolver - A History of the 1905 Elections in Kőszeg). In: Vas Megyei Helyismereti és Helytörténeti Közlemények, 2009/II.
 • "Az állam maga a nemzet" – Kuncz Ignác nemzetállami koncepciója. ("The State is the Nation" – Ignác Kuncz’s Nation State Theory). In: Aetas, 2010/4, 131-155.
 • "Vajon megadassék-e?" – Munkások és választójog a századelőn. ("Shall it be granted?" – The Labour Class and the Elective Franchise in 1904 in Hungary). In:
  Helytállás. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülésének tanulmányai, szerk. László Gábor és Toronyi Alexandra, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 389-410.
 • Greek Tragedies in Contemporary Europe: Two Interactive Museum Concepts for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, edited by Noortje ter Berg, Radboud
  Honours Academy, University of Nijmegen, 2014. [co-authored by Tamás Székely].
 • "Vagy mi vagy ők" – Beksics Gusztáv közigazgatási nézetei, („Them or us” – Gusztáv Beksics’s Views on Public Administration) in: Tavaszi Szél 2014, szerk. Csiszár Imre és Kőmíves Péter Miklós, Debrecen, 2014, pp. 359-367.
 • Régi viták, új idők. Vármegyék az első világháború árnyékában (Old Disputes, New Times. Counties in the Shadow of the First World War.) in: Államhatalom és
  társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban, szerk. Tevesz László, ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 119-136.
 • Papp József - Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből (József Papp - Studies on the history of Hungarian Parliamenarism in the Age of Dualism - A Review by Tamás Székely), in: Századok 149. évf. [3. sz.], 2015, 766-769.
 • A tekintélyes veterán politikus. Széll Kálmán pályája a miniszterelnöksége után (The Respectable Veteran Politician. Kálmán Széll’s Political Career after his Resignation as Hungary’s Prime Minister) in: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve, szerk. ifj. Bertényi Iván, Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2015, 323-346.
 • Vajkay Károly vasgyári igazgató jelentése az állami foglalkoztatású munkások választójoggal történő esetleges felruházásának ügyében (1904) (Steel factory head
  Károly Vajkay’s Report on the Possibility of Granting Voting Rights to Labours at State-owned Companies 1904). In: Lymbus. Magyarságtörténeti forrásközlemények, szerk. Lengyel Réka, Balassi Intézet - MTA BTK, Budapest, 2016, 395-405.
 • "Ad retinendam coronam" : az erdélyi szászok és a Habsburg-dinasztia kapcsolata a dualizmus korában, 1867-1918 ("Ad retinendam coronam": Relations between the Transylvanian Saxons and the Habsburg Dynasty in the Age of Dualism). In: Levéltári Közlemények 87. évf. [1-2. sz.], 2016, 39-59.
 • A szövetséges uralkodók kultusza Magyarországon az első világháborúban (The Cult of the Allied Monarchs in Hungary during the First World War). In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban, szerk. Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó, OSZK, Budapest, 2016, 87-104.
 • Tisza István és ellenfelei (István Tisza and his Opponents) in Tisza István, Két korszak határán, szerk. Ifj. Bertényi Iván, Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2016,
  71-92.
 • A vármegyekérdés politikai nyelve a dualizmus korában (The Political Language of the County Question in the Age of Dualism) in: Századok 150. évf. [5. sz.], 2016, 1273-1288.
 • Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon (István Feitl (editor): Parliamentary Campaigns in Hungary - A Review by Tamás Székely). In: Századok, 151. évf. [3. sz.], 2017, 701-704.

 


Tamás Székely

Herder-Institut Marburg
 

Tamás Székely (M.A.)

Ph.d. student: A06 — Minorities and majorities in East Central Europe

 

Career

Since 2018

PhD-candidate, Philipps-Universität Marburg, Department of History and Cultural Studies

Since 01/2018

research fellow, SFB/TRR 138 "Dynamics of Security", subproject A06 — Minorities and majorities in East Central Europe

2016 - 2017

project coordinator, Friends of Hungary Foundation, Budapest

2013 - 2016

junior research fellow, Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences (MTA BTK), Budapest

2013

museum internship, House of European History (European Parliament), Brussels

2012 - 2015

PhD-student, Doctoral School of History, Péter Pázmány Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budapest - ABD level (all but dissertation)

2010

archivist internship, National Archives of Hungary, Budapest

2005 - 2011

Master’s degree in history with teaching degree, Péter Pázmány Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budapest-Piliscsaba

 

Scholarships, Workshops and Achievements

 • Exchange master student, KU Leuven, Belgium, 2010-2011
 • Junior research fellow, Institut für Ungarische Geschichtsforschung / Collegium Hungaricum, Vienna, Austria, 2012
 • Participant, 11th Visegrad Summer School, Kraków, Poland, 2012
 • Visiting researcher, scholarship of the Flemish Community, KU Leuven, Belgium, 2012
 • Participant, European Culture think tank, Radboud University Nijmegen, Netherlands, 2013-2014
 • Participant, Political History International PhD Conference, Leiden, Netherlands, 2014
 • Participant, NISE DIANE pilot project – research strategy national anthems in Europe, Antwerp-Zagreb-Prague, 2015-2016
 • Participant, New Vienna Congress Lab, Vienna, Austria, 2016

Publications

 • "József Papp - Parliamentary Representatives and Parliamentary Representation in Hungary (1848-1918)" (A Review by Tamás Székely), in: Századok 152. évf. [4. sz.], 2018, 914-917.
 • "A közigazgatás átalakításának programja. Modernizáció és nemzetállam-építés a dualizmus korában." (Reforming the Public Administration. Modernisation and Nation-State-Building in the Era of Dualism) In: Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám (Szerk.): Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Kronosz Kiadó, Pécs, 2018, 165-179.
 • "A revolveres képviselő" – A kőszegi 1905-ös képviselőválasztás története. (MP with Revolver - A History of the 1905 Elections in Kőszeg). In: Vas Megyei Helyismereti és Helytörténeti Közlemények, 2009/II.
 • "Az állam maga a nemzet" – Kuncz Ignác nemzetállami koncepciója. ("The State is the Nation" – Ignác Kuncz’s Nation State Theory). In: Aetas, 2010/4, 131-155.
 • "Vajon megadassék-e?" – Munkások és választójog a századelőn. ("Shall it be granted?" – The Labour Class and the Elective Franchise in 1904 in Hungary). In:
  Helytállás. A XII. Eötvös Konferencia Történeti Ülésének tanulmányai, szerk. László Gábor és Toronyi Alexandra, Budapest, Eötvös Collegium, 2012, 389-410.
 • Greek Tragedies in Contemporary Europe: Two Interactive Museum Concepts for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, edited by Noortje ter Berg, Radboud
  Honours Academy, University of Nijmegen, 2014. [co-authored by Tamás Székely].
 • "Vagy mi vagy ők" – Beksics Gusztáv közigazgatási nézetei, („Them or us” – Gusztáv Beksics’s Views on Public Administration) in: Tavaszi Szél 2014, szerk. Csiszár Imre és Kőmíves Péter Miklós, Debrecen, 2014, pp. 359-367.
 • Régi viták, új idők. Vármegyék az első világháború árnyékában (Old Disputes, New Times. Counties in the Shadow of the First World War.) in: Államhatalom és
  társadalmi autonómia viszonya a nyugati keresztény civilizációban, szerk. Tevesz László, ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 119-136.
 • Papp József - Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből (József Papp - Studies on the history of Hungarian Parliamenarism in the Age of Dualism - A Review by Tamás Székely), in: Századok 149. évf. [3. sz.], 2015, 766-769.
 • A tekintélyes veterán politikus. Széll Kálmán pályája a miniszterelnöksége után (The Respectable Veteran Politician. Kálmán Széll’s Political Career after his Resignation as Hungary’s Prime Minister) in: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve, szerk. ifj. Bertényi Iván, Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2015, 323-346.
 • Vajkay Károly vasgyári igazgató jelentése az állami foglalkoztatású munkások választójoggal történő esetleges felruházásának ügyében (1904) (Steel factory head
  Károly Vajkay’s Report on the Possibility of Granting Voting Rights to Labours at State-owned Companies 1904). In: Lymbus. Magyarságtörténeti forrásközlemények, szerk. Lengyel Réka, Balassi Intézet - MTA BTK, Budapest, 2016, 395-405.
 • "Ad retinendam coronam" : az erdélyi szászok és a Habsburg-dinasztia kapcsolata a dualizmus korában, 1867-1918 ("Ad retinendam coronam": Relations between the Transylvanian Saxons and the Habsburg Dynasty in the Age of Dualism). In: Levéltári Közlemények 87. évf. [1-2. sz.], 2016, 39-59.
 • A szövetséges uralkodók kultusza Magyarországon az első világháborúban (The Cult of the Allied Monarchs in Hungary during the First World War). In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban, szerk. Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó, OSZK, Budapest, 2016, 87-104.
 • Tisza István és ellenfelei (István Tisza and his Opponents) in Tisza István, Két korszak határán, szerk. Ifj. Bertényi Iván, Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2016,
  71-92.
 • A vármegyekérdés politikai nyelve a dualizmus korában (The Political Language of the County Question in the Age of Dualism) in: Századok 150. évf. [5. sz.], 2016, 1273-1288.
 • Feitl István (szerk.): Parlamenti választási kampányok Magyarországon (István Feitl (editor): Parliamentary Campaigns in Hungary - A Review by Tamás Székely). In: Századok, 151. évf. [3. sz.], 2017, 701-704.

 


Tamás Székely

Herder-Institut Marburg
 

DJ-ImageSlider Jahrestagung 2019

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Foyer Staatsarchiv Marburg

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Foyer Staatsarchiv Marburg

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Foyer Staatsarchiv Marburg

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Foyer Staatsarchiv Marburg

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Foyer Staatsarchiv Marburg

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Foyer Staatsarchiv Marburg

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Gespanntes Publikum

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Horst Carl (Gießen)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Sven Opitz (Marburg)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Louise Amoore (Durham)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Louise Amoore (Durham)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Louise Amoore (Durham)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Louise Amoore (Durham)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Louise Amoore (Durham)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Louise Amoore (Durham), Sven Opitz (Marburg), Andreas Langenohl (Gießen)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Louise Amoore (Durham), Sven Opitz (Marburg)

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Stehempfang 

 • Jahrestagung 2019

  Jahrestagung 2019

  Vortrag Louise Amoore: "The Madness of Algorithms"

  Stehempfang